Ekonomija 03.10.2016.

Dodatna literatura za nastavnike

Dodatna literatura za nastavnike

Famous Figures And Diagrams In Economics - veoma značajno i nezaobilazno štivo za nastavnike (ne samo teorijskih ekonomskih predmeta) koji žele da obnove svoje znanje iz domena mikro i makroekonomije.

Naziv knjige: Famous Figures And Diagrams i Economics

Autori knjige: Mark Blaug, Peter Lloyd

Izdavač i godina izdanja: Edward Elgar Publishing, 2010.

Često se kaže da „slika vredi više od hilјadu reči“. Jedna slika u ekonomskoj analizi može zameniti dve, tri ili više jednačina koje opisuju relacije između ekonomskih pojava i na taj način olakšati njihovo memorisanje. Tema knjige „Najpoznatiji grafikoni i dijagrami u ekonomiji“, čiji je jedan od redaktora i najznačajniji autor u domenu izučavanja ekonomske metodologije (M. Blaug), upravo je upotreba grafikona i dijagrama u ekonomiji. Knjiga sadrži 58 kratkih članaka (488 strana) o istorijskom nastanku i upotrebi najzastuplјenijih grafikona i dijagrama u ekonomskoj analizi, i podelјena je na tri dela. U prvom delu koji zauzima oko polovine knjige (28 od 58 članaka) opisani su grafikoni koji spadaju u domen analize ekonomske ravnoteže na pojedinačnim tržištima. U ovom delu članci su grupisani u okviru tri teme: „Osnovni alati analize kriva ponude i tražnje”, „Ekonomika blagostanja” i „Posebna tržišta i teme” (rent-seeking, teorija lokacije, kriva ponude rada koja ima negativni nagib...). U drugom delu knjige predstavlјeni su grafikoni koji spadaju u domen teorije opšte ravnoteže (17 članaka). Oni su grupisani u dve teme: „Osnovni alati” i „Otvorena ekonomija” (npr., teorija međunarodne trgovine). Treći deo se bavi upotrebom grafikona u makroekonomskoj teoriji (13 članaka). Prva tema u trećem poglavlјu je „Makroanaliza i stabilizacija“, dok druga obuhvata članke koji opisuju grafikone u vezi sa rastom, raspodelom dohotka i drugim makroekonomskim temama.

Čitalac knjige će sigurno pronaći veoma zanimlјive i korisne informacije u vezi sa različitim aspektima upotrebe geometrije u modernoj ekonomiji. Članci, čiji su autori i neka veoma poznata imena poput Bomola ili Blauga, daju uvid u jedan sasvim novi način pristupa izučavanju razvoja moderne ekonomije. Pažlјivo čitanje knjige „od korica do korica“ je odličan način da se kroz upoznavanje najznačajnijih ekonomskih grafikona i dijagrama sagleda logika ekonomije kao nauke. Zbog toga je ova knjiga veoma značajno i nezaobilazno štivo za svakog nastavnika (ne samo teorijskih ekonomskih predmeta) koji želi da obnovi svoje znanje iz domena mikro i makroekonomije i dublјe sagleda kako se određeni ekonomski problemi, pojave i procesi koji su matematički opisani pomoću jednačina mogu i vizuelno predstaviti.

Autor: Dr Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Poruka je obavezno polje.