Engleski 04.09.2014.

Engleski je oko nas

Engleski je oko nas

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj ove aktivnosti jeste predstaviti učenicima engleski jezik kao internacionalni; predočiti im autentičnu upotrebu ovog jezika u njihovoj okolini.

Poruka je obavezno polje.