Ruski 10.09.2014.

Tabela za evaluaciju

Tabela za evaluaciju

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Predlog za evaluaciju u vidu tabele – statistike. Iako je tabelom predviđena evaluacija napredovanja učenika, ona je ujedno i instrument za vrednovanje uspešnosti rada samog nastavnika, za njegovu samoevaluaciju, i za internu je upotrebu. Posebno je korisna za nastavu u mlađim razredima koja se ocenjuje opisno.

Poruka je obavezno polje.