Engleski 17.09.2014.

IELTS kurs za nastavnike

IELTS kurs za nastavnike

IELTS kurs namenjen je svim nastavnicima, sa ili bez prethodnog iskustva sa pripremom za IELTS, koji žele da unaprede svoje veštine spremanja za IELTS ispit i uspešno spremaju polaznike za ovaj međunarodno priznati ispit. Na kraju ovog kursa koji traje 20 sati, nastavnici će bolje razumeti smisao i značaj IELTS ispita, i biće osposobljeni da bolje pripreme, prezentuju i vežbaju sa đacima lekcije za IELTS. Takođe će biti u mogućnosti da osposobe, podučavaju, nadgledaju i ocenjuju učenike kako bi njihovi rezulati bili što bolji. Ukoliko želite da se prijavite za sledeći kurs koji počinje u septembru mesecu, molimo vas da pošaljete e-poštu Kristijanu Rajkoviću na adresu: kristijan.rajkovic@britishcouncil.rs. Kurs uobičajeno ima 6 odvojenih radionica i ukupno traje 20 sati. Svaka radionica se fokusira na jedan deo IELTS-a: Prva radionica: Slušanje (uključujući i opšti pregled forme ispita); Druga radionica: Čitanje; Treća radionica: Akademsko pisanje (izveštaj); Četvrta radionica: Akademsko i opšte pisanje (diskurzivni eseji); Peta radionica: Govor; Šesta radionica: Opšti modul - čitanje i pisanje (transakciona pisma). Svaka radionica sastoji se iz tri dela sa jednom pauzom za kafu: prezentacija i pristup svakom delu i tipu pitanja, postupna analiza značaja IELTS-a i veštine neophodne za svaki tip pitanja, aktivnosti za čas, priprema za ispit, vršnjačko učenje i domaći zadaci

Poruka je obavezno polje.