Engleski 07.11.2014.

Kako zadobiti pažnju učenika?

Kako zadobiti pažnju učenika?

Cilj ove aktivnosti je bolje organizovan čas. Izaberite i pripremite vama svojstven signal da privučete pažnju.

Postupak:

1. Obavestite učenike da će se vežbe raditi u parovima i grupama pa će stoga biti i mnogo buke. Vrlo je važno da znaju šta treba da rade i kada da stanu. Upravo zbog toga, u pojedinim trenucima će biti potrebno da svoju pažnju usmere na vas. Recite da ćete im u tim trenucima pokazati određeni signal. Kada vide ili čuju vaš signal, potrebno je da prekinu sa onim što rade i pogledaju u vas. Pokažite im signal kojim ubuduće želite da zadobijete njihovu pažnju i predložite da ga isprobate tokom naredne vežbe.

2. Napišite sledeću rečenicu na tabli i uputite ih da se organizuju u grupe: Radićete u grupama od po maksimum troje-četvoro.

3. Pustite učenike da se sami organizuju u grupe od po troje. Kada buka postane previše glasna, dajte uspostavljeni signal. Pohvalite ih kada prestanu da razgovaraju i pogledaju u vas.

4. Napišite ovu rečenicu na tabli i dajte im znak da započnu razgovor: Ispričajte jedni drugima po tri istine o sebi i po jednu laž.

5. Pustite ih da međusobno razgovaraju sve dok vam se ne učini da je većina učenika ostvarila zadatak. Ponovo im dajte signal da prestanu da govore i pohvalite ih kada pogledaju u vas.

6. Napišite na tabli: Pogodite koja je od četiri rečenice neistinita.

7. Ponovite sve ovo još jednom.

Poruka je obavezno polje.