Engleski 06.11.2014.

Napraviti plakat

Napraviti plakat

Ova aktivnost je pogodna za sve učenike. Njen cilj jeste da učenici znanje stečeno na času primene praktično van učionice.

Postupak:

1. Uobičajeno obraditi lekciju planiranu za čas.

2. Izaberite jednu od tema iz udžbenika kao inspiraciju za pravljenje plakata. Na primer: države sveta, reciklaža, sportovi itd.

3. Pojasnite učenicima šta se od njih očekuje: • Treba da pronađu informacije o određenim državama, sportovima itd. • Treba da naprave beleške • Treba da sakupe slike • Da zalepe fotografije i slike na poster • Da približe pojedinosti o nekoj državi, sportu • Treba da koriste bojice • Treba da naprave plakat koji će biti upečatljiv

4. Učenici treba da svoje plakate donesu na čas.

5. Organizujte izložbu tako da svaki učenik stoji pored svog plakata i bude spreman da pojasni sve u vezi sa temom koju je odabrao za svoj projekat.

Poruka je obavezno polje.