Francuski 07.11.2014.

Prikaz knjige Discipline en classe

Prikaz knjige Discipline en classe

U prilogu je predstavljena knjiga u kojoj se daju konkretne i detaljne naznake o tome kako nastavnik treba da upravlja radom u odeljenju

Prikaz knjige: B. Ray, Discipline en classe et autorite de l'enseignant. Elements de reflexion et d'action, De Boeck, Bruxelles, 2004.

Iako su disciplina i autoritet u savremenoj školi prividno prevaziđeni pojmovi, oni su suštinski važni za istinsko demokratsko obrazovanje i zapravo su neophodni da bi svi učenici imali koristi od školske nastave. U knjizi Disciplina u odeljenju i autoritet nastavnika, autor Bernad Re obrazlaže navedeni stav tako što predstavlja u čemu se sastoje disciplina i autoritet i kako se oni u školi mogu uspostaviti i održavati.

U prva tri poglavlja knjige predstavljeni su osnovni činioci koji utiču na stvaranje klime pogodne za učenje u odeljenju: posebne odlike nastavne situacije (sticanje znanja, didaktizacija sadržaja, stvaranje motivacije); psihološki faktori (učenik kao pojedinac, ličnost nastavnika, fenomeni vezani za grupu i razred); sociološki faktori (meritokratija, kulturna nejednakost, sociokulturno okruženje, društveni uspeh). U preostala dva poglavlja razmotreno je šta nastavnik može da učini kako bi poboljšao disciplinu i obezbedio uvažavanje od strane učenika; to se može postići odgovarajućim vođenjem odeljenja (verbalnom i neverbalnom komunikacijom, prilagođavanjem oblika rada, utvrđivanjem jasnih pravila i sprovođenjem primerenih sankcija) i izgradnjom vlastitog autoriteta (zasnovanog pre svega na sposobnosti da se prenosi znanje).

U vezi sa svakom temom autor iznosi osnovne psihološke, sociološke i pedagoške postavke, koje dodatno objašnjava na osnovu konkretnih nastavnih situacija, navodeći rasprostranjene pojave ili upečatljive primere. Na kraju svakog poglavlja, u izdvojenom okviru (A retenir pour la pratique), dati su saveti, sugestije i načela čija primena omogućuje da se u odeljenju uspostavi discpilina podsticajna za učenje. Nastavnicima se, između ostalog, preporučuje: da se ne trude da se učenicima dopadnu, već da pre svega teže da im prenesu znanje; da u slučaju nediscipline nikada ne osuđuju ličnost, već samo postupke; da izbegavaju humor i ironiju, kako učenici ne bi pomislili da se na času mogu zabavljati; da sa učenicima što češće uspostavljaju kontakt očima, kako bi svi osetili da su uključeni u komunikaciju; da pitanja postavljaju najpre čitavom odeljenju, a da tek zatim prozovu jednog učenika; da na početku svake aktivnosti daju kratke i precizne naloge; da prema učenicima budu zahtevni, ali da im pokažu da su spremni da im pruže pomoć; da nikada ne vređaju i ne nipodaštavaju učenike.

Delo Discipline en classe et autorite de l'enseignant predstavlja skladan spoj teorijskih razmatranja i praktičnih saveta i zbog toga može da bude koristan priručnik i nastavnicima-praktičarima i organizatorima pedagoško-didaktičkih seminara. Frankofonim čitaocima knjiga je dostupna u Francuskom institutu u Beogradu; njeno prevođenje na srpski jezik, što bi značilo i proširivanje kruga potencijalnih čitalaca, predstavljalo bi vredan poduhvat.

Poruka je obavezno polje.