Nemački 18.11.2014.

"Modalverben im Präteritum"

"Modalverben im Präteritum"

Udžbenik Prima A2 Band3, razred 7. Obrada nastavne jedinice br.16 "Modalverben im Präteritum"

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj časa: usvajanje preterita modalnih glagola i osposobljavanje učenika za njihovo korišćenje u razgovoru.

Poruka je obavezno polje.