Ekonomija 02.07.2016.

Internet u nastavi ekonomske grupe predmeta

Internet u nastavi ekonomske grupe predmeta

Upotrebom Interneta u nastavi možete povećati motivisanost učenika. Korisnici podataka sa Interneta mogu biti i učenici i nastavnici. Učenici svakodnevno koriste Internet u različite svrhe, a sada ga mogu koristiti i za proširenje znanja iz stručnih predmeta. Nastavnici mogu koristiti Internet kao dodatnu literaturu za pripremu i realizaciju nastave.

Za realizaciju nastave ekonomske grupe predmeta od koristi mogu biti sledeći sajtovi:

Beogradska berza: http://www.belex.rs/

Narodna banka Srbije: http://www.tvojnovac.nbs.rs/cirilica/ http://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html    

Novčići: http://www.novcici.rs/

Kamatica: http://www.kamatica.com/

Udruženje Banaka Srbije: http://www.ubs-asb.com/

Poruka je obavezno polje.