Nemački 19.11.2014.

Upitne zamenice

Upitne zamenice

Cilj: Vežbanje i utvrđivanje upitnih zamenica kroz igru. Oblik rada: grupni

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Hueber je osmislio jednu zanimljivu didaktičku igru koja je idealna za vežbanje upitnih rečenica. Potrebno je da nastavnik iseče i zalepi ivice Hueber kocke (data u prilogu) i da objasni učenicima pravila igre. Na svakoj strani kocke ispisana je po jedna upitna zamenica. Učenike treba podeliti u manje grupe. Prva grupa baca kocku i od dobijene upitne reči mora da sastavi upitnu rečenicu. Za svaki tačan odgovor dobija po jedan poen. Kocku zatim baca učenik iz druge grupe i tako redom.
Igra može da bude i složenija, ukoliko se ubaci još jedna dodatna kocka.

Poruka je obavezno polje.