Engleski 24.11.2014.

Sastavi dijalog

Sastavi dijalog

Cilj ove aktivnosti jeste sastavljanje dijaloga. Vežba je pogodna za realizaciju u petom i šestom razredu osnovne škole.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Oblik rada: individualni ili u paru. Postupak: nastavnik učenicima daje rečenice koje su izmešane, a od učenika se traži da ih stave u tačan redosled kako bi sastavili dijalog. 

Dijalog sastavila: Tanja Milunović

Poruka je obavezno polje.