Engleski 24.11.2014.

Kondicionali - vreme je za proveru

Kondicionali - vreme je za proveru

U prilogu je dat predlog časa za utvrđivanje kondicionala (nultog, prvog i drugog).

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.
Poruka je obavezno polje.