Engleski 24.11.2014.

Too big or too small?

Too big or too small?

U prilogu se nalazi predlog časa za treći razred osnovne škole.

Cilj aktivnosti jeste učenje oblika TOO + prideva za diskripciju i samostalno formiranje rečenica sa too+pridev.

Poruka je obavezno polje.