Ekonomija 11.04.2016.

„Bacanje kocke“ u nastavi predmeta Računovodstvo za 1. razred

„Bacanje kocke“ u nastavi predmeta Računovodstvo za 1. razred

Ukoliko želite da sa učenicima na nesvakidašnji i interesantan način obnovite gradivo iz Računovodstva, možete koristiti tekniku „bacanje kocke“. Preporuka je da se ova tehnika realizuje na časovima vežbi, nakon obrađene nastavne teme „Imovina privrednog društva i izvori njenog finansiranja“.

Nastavnik je prethodno pripremio malu kutiju u obliku kocke čije su stranice od 15 do 20 cm i koja je obložena običnim belim papirom. Na stranicama kocke nastavnik je napisao pitanja koja se sastoje od jedne reči: OPIŠI, UPOREDI, POVEŽI, RAŠČLANI, PRIMENI I ZA/PROTIV. Nastavnik deli učenike na grupe. Prvi korak je da nastavnik učenicima zada temu (na primer: „Imovina privrednog društva“). Učenici, individualno, pišu sve što znaju o zadatoj temi. Vreme za ovaj deo aktivnosti je 10 minuta.  Zatim se pristupa sledećem koraku, nastavnik objašnjava učenicima pitanja ispisana na stranicama kocke i daje savete i uputstva o načinu rada:

  • OPIŠI – definišite, objasnite, dajte primer iz prakse, navedite sinonime;
  • UPOREDI – čemu je slično, od čega se razlikuje;
  • POVEŽI – na šta vas podseća, povežite sa pojmovima iz drugih ekonomskih predmeta i/ili iz života;
  • RAŠČLANI – izvršite klasifikacije, podele;
  • PRIMENI – kako se može primeniti i koji je značaj u praksi i životu;
  • ZA/PROTIV – zauzmite stav u diskusiji služeći se argumentima i dokazima.

Nakon datih uputstava, nastavnik upućuje učenike na bacanje kocke. Predstavnik svake grupe baca kocku, grupa razmenjuje znanja zapisana u prethodnom koraku i odgovara na postavljeno pitanje koje se nalazi na gornjoj stranici bačene kocke. Isto čini svaka grupa. Postupak bacanja kocke se ponavlja sve dok svaka grupa ne odgovori na svih šest pitanja ispisanih na stranicama kocke. Ukoliko se pitanja ponove u okviru grupe, bacanje kocke se ponavlja. U sledećoj fazi rada, predstavnik svake grupe čita zapisane odgovore, primere i razmišljanja o svakom od šest pitanja. Nastavnik podstiče učenike na diskusiju uz argumente i obrazloženja.

Ova jednostavna tehnika je vrlo efikasna, jer pomoću nje učenici na savremen i interesantan način mogu obnoviti gradivo.

Autor: Jasmina Božić, nastavnik u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.