Ekonomija 04.01.2016.

Nepovezana pitanja i odgovori – metoda

Nepovezana pitanja i odgovori – metoda

Metoda podrazumeva upotrebu kartica sa pitanjima i odgovorima. Može se primeniti u uvodnom delu časa, za obnavlјanje i u završnom delu časa za potvrdu znanja.

Učenici dobijaju zadatak koji mogu da rade individualno ili u paru, koristeći udžbenik, beleške iz sveske, plakat nastavnika, mapu uma i slično. Nastavnik nasumice deli kartice (svakom učeniku ili parovima u klupama), koje sadrže nepovezana pitanja i odgovore. Jedna kartica sadrži samo pitanje i igra počinje od učenika koji je dobio tu karticu. On čita pitanje, a ostali učenici prate odgovore na svojim karticama. Učenik koji ima karticu sa odgovorom, čita odgovor glasno, dok ostali učenici prate i procenjuju da li je odgovor tačan. Ako jeste, učenik čita pitanje sa svoje kartice, ako nije, javlјaju se učenici koji smatraju da imaju tačan odgovor. Igru (obnavlјanje) završava učenik koji na kartici ima samo odgovor.

Sredstva: kartice koje sadrže pitanja i odgovore.

Primer sadržaja kartice za temu "Vrste banaka" (Monetarna ekonomija i bankarstvo):

Pitanje: Koja vrsta banaka se bavi i poslovima koji nisu bankarski?

Odgovor: Nјihov primarni posao je pribavlјanje sredstava putem depozita, odobravanje kredita, platni promet i komisioni poslovi.

Autor: Zorica Anđelić, nastavnik u Ekonomsko trgovinskoj školi u Paraćinu

Poruka je obavezno polje.