Ekonomija 22.12.2014.

Determinante cenovne elastičnosti tražnje - studija slučaja

Determinante cenovne elastičnosti tražnje - studija slučaja

Nerazumljive teme iz predmeta Principi ekonomije za prvi razred učenici će lakše savladati ukoliko se one povežu sa svakodnevnim životom. Determinante cenovne elastičnosti tražnje možete pojasniti korišćenjem predložene studije slučaja.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.
Poruka je obavezno polje.