Ekonomija 09.12.2014.

Cenovna elastičnost

Cenovna elastičnost

Za realizaciju nastave iz predmeta Principi ekonomije za prvi razred možete iskoristiti predloženi tok časa i/ili zadatak. Predlozi se odnose na cenovnu elastičnost tražnje i ponude.

Interpretacija cenovne elastičnosti tražnje - plan toka časa - predlog 

Uvodni deo časa: Upoznati učenike sa nazivom nastavne jedinice, cilјem izučavanja i načinom rada. Svaki učenik izvlači po jednu karticu na kojoj piše: elastična tražnja, neelastična tražnja, jedinično elastična tražnja, savršeno neelastična tražnja ili savršeno elastična tražnja. 

Glavni deo časa:Učenici imaju zadatak da na kartici koju su izvukli prvo definišu pojam, a zatim ispišu po nekoliko primera u vezi sa datim pojmom. Okvirno vreme za rad je 15 minuta. Nakon toga, učenici redom čitaju svoje zadatke, a nastavnik grupiše kartice i ispisuje na tabli primere za svaki tip tražnje.

Završni deo časa: Ukoliko je potrebno, dati učenicima dodatna objašnjenja i primere. Metodom munje, od učenika redom tražiti da kažu po jedan proizvod za svaki tip tražnje.

Izračunavanje cenovne elastičnosti ponude - zadatak - predlog 

Kada se procentualna promena količine podeli sa procentualnom promenom cene izračunava se cenovna elastičnost. 

Zadatak: Popuniti prazna polja table.

Promena cene

%

Promena količine

%

Cenovna elastičnost ponude

Opis dobijenog rezultata

55

50

 

 

64

64

 

 

0

28

 

 

2

120

 

 

15

25

 

 

45

30

 

 

20

38

 

 

 

Rešenje:

Promena cene

%

Promena količine

%

Cenovna elastičnost ponude

Opis dobijenog rezultata

55

50

0,91

Neelastična

64

64

1

Jedinično elastična

0

28

Savršeno elastična

2

120

60

Veoma elastična

15

25

1,66

Elastična

45

30

0,66

Neelastična

20

38

1,9

Elastična

 

Autor: Tanja Petković, nastavnik u Ekonomskoj školu "Đuka Dinić" u Leskovcu

Poruka je obavezno polje.