Ekonomija 24.01.2015.

Proces organizovanja u sportu

Proces organizovanja u sportu

Za utvrđivanje nastavne teme Organizovanje preduzeća (Poslovna ekonomija za 3. rezred), možete iskoristiti tekst o organizovanju u sportu i kroz konkretan primer proveriti u kojoj mori su učenici u mogućnosti da primene stečena teorijska znanja.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.
Poruka je obavezno polje.