Ruski 08.12.2014.

Zabavna gramatika

Zabavna gramatika

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Kako usvajanje gramatičkih termina i analiza rečenica ne moraju biti uvežbavani na klasičan način možete da pročitate u prilogu. Prilog donosi detaljan opis didaktičke igre Задуманное слово. Ova igra formira i razvija logičko mišljenje, analizu i poređenje jezičkih formi, koriščenje znanja o gramatičkim kategorijama u konkretnoj jezičkoj situaciji. Izborom jezičkog materijala različite složenosti može se koristiti u nastavi i osnovne, i srednje škole. Sličan didaktički materijal možete da pogledate u priručniku Kulikovske, L.K. Дидактические игры на уроках русского языка; Пособие для творческих учителей. — Алматы, 2006.

Poruka je obavezno polje.