Engleski 12.12.2014.

Održan akreditovan seminar Projektna nastava - korak dalje u nastavi engleskog jezika

Održan akreditovan seminar Projektna nastava - korak dalje u nastavi engleskog jezika

U organizaciji udruženja Data Didakta, a zahvaljujući gostoprimstvu Učiteljskog fakulteta u Beogradu, u ovom gradu je 29. novembra 2014. godine održano pet seminara za nastavnike koji predaju engleski, francuski, ruski, latinski i nemački jezik. Svi seminari su odobreni od strane ZUOV-a i nalaze se u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. (kataloški brojevi 694, 706, 688, 681 i 711). Na seminaru za nastavnike engleskog jezika pod nazivom Projektna nastava - korak dalje u nastavi engleskog jezika je učestvovalo 22 nastavnika. Predavači su bili Ivana Milošević i Biljana Pipović, autorke programa. Seminar se bavio teorijskim pitanjima vezanim za projektnu nastavu, kao i praktičnim zadacima koji služe da ohrabre učenike da govore, a pomažu nastavnicima da upotrebe projekte u nastavi kao i da primene znanje o rubrikama za ocenjivanje prezentacija i projekata u celini. Ukoliko ste propustili ovaj seminar, možete se raspitati kada će i gde oni biti ponovo ogranizovani.

Poruka je obavezno polje.