Nemački 27.12.2014.

Šta se slaže?

Šta se slaže?

Ovo je interaktivna vežba kojom se utvrđuju i proveravaju glagoli sa odgovarajćim predlozima. Vežba se sastoji iz niza pitanja za koje treba pronaći odgovarajući ponuđeni odgovor, odnosno spariti pitanja i odgovore.

LINK:

http://www.interdeutsch.de/Uebungen/zuordn.htm

 

Poruka je obavezno polje.