Ekonomija 28.02.2015.

Ekonomski i institucionalni aspekti razvoja informacionog društva

Ekonomski i institucionalni aspekti razvoja informacionog društva

Knjiga namenjena studentima master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu za predmet Tranzicioni procesi i ekonomska politika, kao i svima onima koji su zainteresovani za izučavanje uticaja savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija na ekonomski rast i razvoj.

Naziv knjige: Ekonomski i institucionalni aspekti razvoja informacionog društva

Autor knjige: Đorđe Mitrović

Izdavač i godina izdanja: Ekonomski fakultet, Beograd, 2013.

Razvoj informacionog društva je početkom XXI veka postao najvažniji prioritet u ekonomskoj i državnoj politici za sve zemlje Evropske unije. Najznačajniji aspekt povećavanja globalne konkurentske prednosti svake razvijene zemlje jeste njena sposobnost da za ubrzavanje svog ekonomskog rasta i razvoja, u potpunosti iskoristi sve one mogućnosti koje nudi savremena informaciona i komunikaciona tehnologija (IKT). Veoma mali broj naučnih radova je posvećen institucionalnim specifičnostima ekonomskog sistema koji se razvija na osnovu informacionih i komunikacionih tehnologija u okvirima samog informacionog društva. To naročito dolazi do izražaja u domaćoj literaturi u kojoj se veći značaj pridaje sociološkim i kulturološkim aspektima informacionog društva, kao i načinu njegove izgradnje. Knjiga „Ekonomski i institucionalni aspekti razvoja informacionog društva” popunjava nastalu prazninu na ovom naučnom polju i sastoji se iz četiri dela: 1) Teorijsko-metodološke osnove ekonomske analize nove ekonomije i informacionog društva; 2) Ekonomski aspekti razvoja nove ekonomije i informacionog društva; 3) Dostignuti stepen razvijenosti nove ekonomije i informacionog društva u Srbiji; 4) Strategija i budući pravci razvoja nove ekonomije u Srbiji.

U knjizi su objašnjeni institucionalni i ekonomski aspekti razvoja informacionog društva, dok je analizom pojedinačnih i kompozitnih indeksa kojima se meri stepen razvijenosti informacionog društva pružen uvid u spremnost srpske privrede za upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija. Takođe je analiziran i stepen prisutnosti digitalne podele koja zahteva odgovarajući sistem merenja njenog uticaja na nacionalnom nivou kao i izazovi, problemi i mogućnosti za ekonomsku analizu i statističko praćenje njenih ekonomskih efekata.

Knjiga daje smernice kreatorima ekonomske politike ka najvažnijim elementima razvoja informacionog društva i strategije smanjivanja digitalne podele.

Autor: Dr Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Poruka je obavezno polje.