Ekonomija 08.12.2014.

Beograd, 5.12.2014. - Mogućnosti unapređenja nastave iz predmeta preduzetništvo

Beograd, 5.12.2014. - Mogućnosti unapređenja nastave iz predmeta preduzetništvo

U petak, 5. decembra 2014.godine, u svečanoj sali Osnovne škole „Isidora Sekulić“ u Beogradu, održan je seminar za nastavnike Mogućnosti unapređenja nastave iz predmeta preduzetništvo.

Osnovni cilj seminara je unapređivanje nastavničkih kompetencija u primeni aktivnih metoda nastave, timskom radu i procesu vrednovanja i ocenjivanja učeničkih postignuća. Iako je seminar akreditovan od strane ZUOV-a pod kataloškim brojem 625 i namenjen je nastavnicima srednjih stručnih škola, seminar je održan nastavnicima triju osnovnih škola, dakle seminaru su pored nastavnika iz škole domaćina, prisustvovali i nastavnici iz osnovnih škola „Mihailo Petrović Alas“ i „Sveti Sava“, njih ukupno  osamnaest. Seminar je organizovala IK Data Status, na poziv škole domaćina, u okviru interne edukacije nastavnika za Projekat preduzetništva u osnovnom obrazovanju, a realizovala ga je Snežana Paunović.
Učesnici seminara su se plenarno bavili specifičnostima i prirodom predmeta, korelacijom sa drugim predmetima, resursima i problemima iz prakse. Ono što je većina nastavnika primetila jeste da učenici uglavnom imaju pogrešnu - iskrivljenu sliku o preduzetnicima, te da je promovisanje preduzetničke kulture veoma važno i stoga treba puno pažnje posvetiti razvoju preduzetništva i preduzetničke kulture, putem približavanja preduzetničkog načina razmišljanja. U nastavku seminara obrađene su teme: Mogući problemi u  nastavi i kako ih prevazići u odnosu na primenjene aktivne metode nastave; Mogući problemi u timskom radu i kako ih prevazići i Problemi u vrednovanju postignuća učenika i kako ih prevazići i to kroz kratka predavanja, radionice, diskusije i razmenu iskustva učesnika.
U postupku evaluacije, učesnici su pohvalili organizatore i realizatora, sadržaj seminara ocenili kao vrlo korisnim, sa puno praktičnih saveta i ideja, koje će moći da primene u različitim fazama realizacije učeničkih preduzetničkih poduhvata. 
 
Autor: Snežana Paunović, nastavnik u Građevinsko tehničkoj školi "Neimar" u Nišu
 
 
Poruka je obavezno polje.