Engleski 27.12.2014.

Čarapa puna poklona

Čarapa puna poklona

Ako Vaši đaci vole da boje i crtaju, onda je izrada Božićnih čarapa prava aktivnost za njih. Nastavnik podeli učenicima slike čarapa (nalaze se u prilogu), a učenici ih dekorišu po izboru. Kada svi učenici završe, nastavnik pravi rupu na čarapi kroz koju provlači kanap i kači čarape na zid. Učenici mogu da usmeno opišu šta su nacrtali.

Poruka je obavezno polje.