Nemački 30.12.2014.

Mali odmor

Mali odmor

Didaktičko metodička priprema časa, br. 34, VI razred, nastavna jedinica "Kleine Pause"

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj: ponavljanje i utvrđivanje usvojenog gradiva koje je previđeno programom udžbenika  PRIMA A1 Band 2,  za šesti razred.

Poruka je obavezno polje.