Nemački 09.01.2015.

Preterit slabih glagola

Preterit slabih glagola

Radni listovi sadrže tri vrste zadataka, koji su klasifikovani od lakših ka težim. Cilj: vežbanje i utvrđivanje preterita slabih glagola.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni listovi su preuzeti sa sajta: 

http://www.mein-deutschbuch.de

i mogu se koristiti  kao dodatni materijal u nastavi.

Poruka je obavezno polje.