Nemački 12.01.2015.

Tekst sa zadacima

Tekst sa zadacima

Obrada teksta sa zadacima i odgovarajućim rešenjima.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Potreban nivo znanja jezika: A2/1

Vreme realizacije nastavnog cilja:   u toku jednog časa

Aktivnosti učenika:

- globalno i selektivno čitanje

- razumevanje teksta

-odgovaranje na postavljena pitanja

-konverzacija na zadatu temu.

Izvor:

Poruka je obavezno polje.