Francuski 28.01.2015.

Je chante, tu chantes...

Je chante, tu chantes...

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Hajde da započnemo novo polugodište pesmom i razmislimo kako se sve može koristiti reč CHANTER. Predlog za to daće vam časopis Le français dans le monde u svom januarskom izdanju

Poruka je obavezno polje.