Nemački 20.01.2015.

Kleidung

Kleidung

Didaktičko metodička priprema časa br. 38 za šesti razred.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj časa: učenje naziva delova odeće

Tip časa: obrada

Oblici rada: kombinovani, frontalni, u paru, individualni

Metode rada: tekstualna, dijaloško-monološka, auditivna

 

Poruka je obavezno polje.