Ruski 13.02.2015.

Dijalog 1, didaktičko metodička priprema časa

Dijalog 1, didaktičko metodička priprema časa

Nastavna jedinica: 2A Что ты любишь делать?, udžbenik Dijalog1 Razred: V

Cilj: praktična primena u usmenoj i pisanoj produkciji oblika prezenta glagola любить uz priloge za stepen

Obrazovni zadatak: verbalna i pisana sistematizacija prezenta glagola i priloga za stepen

Oblici rada: kombinovani: individualni, rad u paru

Metode: monološko-dijaloška, audio, metoda promene perspektive

Poruka je obavezno polje.