Nemački 11.03.2015.

Perfekat

Perfekat

Vežbe perfekta su primerene učenicima sedmog razreda, koji obrađuju ovu nastavnu jedinicu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Tekst je formulisan u obliku pisma i zahteva od učenika dopunjavanje dogovarajućeg pomoćnog glagola i participa perfekta.

Prilog se može koristiti za vežbanje, utvrđivanje ili proveru stepena savladanosti gradiva.

Poruka je obavezno polje.