Nemački 18.03.2015.

Ko šta zna da radi?

Ko šta zna da radi?

Didaktičko metodička priprema časa br. 48 za peti razred.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nastavna jedinica:   Ko šta zna da radi?

Cilj časa:                    postavljanje pitanja i davanje odgovora na temu: šta znaš/ne znaš dobro da radiš?

Nastavne metode:   kombinovane: monološko-dijaloška, tekstualna, auditivna

Oblici rada:               grupni, individualni, u paru

Poruka je obavezno polje.