Nemački 18.03.2015.

Vežbe pisanja velikih i malih slova

Vežbe pisanja velikih i malih slova

Tekst "Svakodnevnica" je nedorađen tekst, koji treba gramatički urediti i ispraviti.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Tekst je napisan velikim štampanim slovima, bez razmaka između reči.

Zadatak se sastoji u tome, da se tekst mora napisati pisanim slovima, sa odgovarajućom interpunkcijom, vodeći računa o upotrebi velikih i malih slova.

Vežbe preuzete:

www.graf-gutfreund.at

Poruka je obavezno polje.