Ekonomija 25.04.2016.

Kalkulacija prodajnih cena

Kalkulacija prodajnih cena

Zadatak u nastavku možete iskoristiti prilikom realizacije nastavne teme Prodajna funkcija iz predmeta Poslovna ekonomija za 2. razred.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Trgovinsko preduzeće na malo ,,Market“ d.o.o. Niš, nabavilo je od trgovinskog preduzeća na veliko „Tehniks“ d.o.o. Zaječar 20 komada frižidera, model AE 256, po ceni od 59.000,00 dinara. Troškovi prevoza od Zaječara do Niša iznose 25.000,00 dinara. Izračunati prodajnu cenu po komadu sa porezom na dodatu vrednost, ukoliko je procenat marže 25%, a stopa PDV-a 20%.

Rešenje zadataka dato je u prilogu.

Autor: Sonja Kostić Pavković, nastavnik u Ekonomsko trgovinskoj školi u Zaječaru

Poruka je obavezno polje.