Ekonomija 10.05.2015.

Poslovna etika

Poslovna etika

Važnost primene etičkih načela u procesu poslovanja, predmet je razmatranja ove nastavne jedinice iz predmeta Poslovna ekonomija za 3. razred. Kako bi učenici shvatili značaj poslovne etike, iskoristite konkretne situacije date kroz predlog plana toka časa u nastavku.

Nastavna jedinica: Poslovna etika

Tip časa: utvrđivanje

Uvodni deo časa: Razgovarate sa učenicima o etici, principima koji se moraju poštovati i važnosti etike u poslovanju preduzeća. Upoznajete ih sa načinom rada. Zadatak će raditi u grupama. Formirate četiri grupe.

Glavni deo časa: Svaka grupa dobija zadatak, odnosno opis situacije i dilemu koju mora da reši. Okvirno vreme za rad po grupama je 15 minuta. Grupe će rešenje prikazati na karticama ili na papiru većeg formata (A4). Kada završe zadatak, učenici predstavljaju svoj rad i diskutuju.

Prva grupa:

Situacija ‒ Raspisan je konkurs za posao u kojem se traži osoba sa izraženim pregovaračkim sposobnostima, ali ne postoje dokumenta koja to dokazuju.

Dilema ‒  Da li ćeš u prijavi navesti da poseduješ te sposobnosti?

Druga grupa:

Situacija ‒ Emocionalno si rastresena zbog privatnih problema (npr. raskid sa partnerom).

Dilema ‒ Da li ćeš pozvati menadžera i reći mu da si bolesna?

Treća grupa:

Situacija ‒ Vozač taksija ti ostavlja blanko račun da upišeš iznos za korišćenu uslugu. Taj iznos troškova biće ti refundiran po povratku u preduzeće.

Dilema ‒ Da li ćeš upisati stvarni iznos novca ili nešto veći i time ostvariti dodatni prihod?

Četvrta grupa:

Situacija ‒ Koleginica ti je dostavila kopiju kopije nekog softvera za kojim si tragao prethodih meseci.

Dilema ‒ Da li ćeš instalirati „piratsku” verziju softvera?

Završni deo časa: Zajedno donosite zaključak o današnjem zadatku. Tražite od učenika da kažu kako su se osećali kada su morali da donesu ispravnu odluku. Pohvaljujete dobre radove.

Autor: Olivera Anđelković, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.