Ekonomija 02.06.2016.

Zadaci i poslovi funkcije lјudskih resursa

Zadaci i poslovi funkcije lјudskih resursa

S obzirom na to da lјudski resursi predstavlјaju najvredniju imovinu preduzeća, sva uspešna preduzeća vode računa o zdravlјu i bezbednosti zaposlenih radnika. Evo kako to rade neka preduzeća.

Prilikom obrade nastavne jedinice Zadaci i poslovi funkcije ljudskih resursa iz predmeta Poslovna ekonomija za 2. razred, primerima dobre prakse ukažite učenicima na značaj očuvanja zdravlja i bezbednosti zaposlenih.

Kao dobar primer iz prakse navodimo preduzeće „Tarket“ d.o.o. Bačka Palanka i preduzeće „Pionir“ d.o.o. Beograd, koji vode računa o zdravlјu i bezbednosti zaposlenih.

Izvor: http://www.tarkett.rs/o-nama.193.html?search_text=politika+zastite

Izvor: http://www.a-pionir.com/article/o-nama/odgovornost/briga-o-zaposlenima.html

Može se zaklјučiti da je briga za očuvanje zdravlјa i bezbednosti zaposlenih ne samo zakonska obaveza, već i neophodan posao funkcije lјudskih resursa, koji doprinosi stvaranju radnog kolektiva u kojem neće biti izražena fluktuacija i nezadovolјstvo zaposlenih radnika.

Autor: Sonja Kostić Pavković, nastavnik u Ekonomsko trgovinskoj školi u Zaječaru

Poruka je obavezno polje.