Nemački 16.04.2015.

Predlozi sa dativom

Predlozi sa dativom

Didaktičko metodička priprema časa br. 57, za šesti razred.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nastavna jedinica: Predlozi sa dativom

Cilj časa: Upotreba predloga sa dativom kroz  međusobnu komunikaciju

Tip časa: obrada

Nastavne metode: tekstualna/dijaloško-monološka

 

Poruka je obavezno polje.