Ruski 30.04.2015.

Čas mira u našim školama

Čas mira u našim školama

Povodom 70 godina mira Ruski centar za nauku i kulturu preporučuje i nudi sve oblike pomoći nastavnicima u realizaciji časa posvećenog miru. Forma časa je slobodna (tematske prezentacije, projekcije filmova, susreti sa veteranima, kviz takmičenja, literarne večeri...). Detaljnu informaciju o ovoj akciji možete preuzeti ovde, kao i na sjtu www.ruskidom.rs.

Poruka je obavezno polje.