Ekonomija 23.05.2016.

Statistika - Analiza srednjih vrednosti

Statistika - Analiza srednjih vrednosti

Studiju slučaja u nastavku, možete iskoristiti u nastavi predmeta Statistika prilikom realizacije natavne jedinice Analiza srednjih vrednosti u III razredu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Studija slučaja

Zaposleni ste u prodajnom odeljenju jedne lizing kompanije, zajedno sa još pet kolega. Šef vašeg odeljenja odlučio je da vas nagradi bonusom na kraju meseca. Bonus će biti obračunat na sledeći način: šef će najpre obračunati 20% srednje vrednosti prodaje vašeg odeljenja i taj iznos podeliti na šestoro zaposlenih. Ono što nije poznato je da li će šef koristiti prosečnu prodaju ili medijanu vaše prodaje. 

1.Odredite na koju vrednost bonusa možete računati u najgorem i u najboljem slučaju, ako je na kraju meseca ostvarena prodaja svakog zaposlenog (u hiljadama dinara) sledeća:
- Marko Marković    480                      - Jovan Antić         20
- Petar Nikolić         520                     - Jelena Savić    495
- Ana Jovanović      500                     - Sava Petrović   550
2.Šef je odlučio da koristi aritmetičku sredinu, tj. prosečnu prodaju po zaposlenom za obračun bonusa. Da li smatrate da ste oštećeni ovom odlukom? Potkrepite odgovor izračunatim bonusima.
3. Predložite i objasnite šefu pravedniji sistem nagrađivanja.
 
Rešenje studije slučaja u prilogu.
 
Autor: Daliborka Đukić, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu
Poruka je obavezno polje.