Nemački 09.05.2015.

Perfekat ili prezent?

Perfekat ili prezent?

Radni list sa zadacima u perfektu i prezentu

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži zadatke sa slabim glagolima koje treba dopuniti u prezentu ili perfektu.

Cilj: vežbanje, utvrđivanje ili provera postignuća učenika u stepenu savladavanja  perfekta i prezenta

U prilogu zadatka je i rešenje.

Poruka je obavezno polje.