Engleski 28.05.2015.

Upotreba reči DOG u izrazima

Upotreba reči DOG u izrazima

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Pogledajte zanimljiv prikaz upotrebe reči DOG u izrazima u engleskom jeziku. Proverite da li ih Vaši učenici znaju.

Poruka je obavezno polje.