Ruski 30.05.2015.

Город, глаголы движения - provera

Город, глаголы движения - provera

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Ovaj radni list može da posluži kao materijal za proveru usvojenosti leksike i gramatike na temu Город, глаголы движения, koja se obrađuje u Dijalogu1 (3V) i Dijalogu2 (5A). Test ima diferencirani karakter, jer su zahtevi u zadacima prilagođeni učenicima sa poteškoćama u usvajanju sadržaja.

Poruka je obavezno polje.