Nemački 05.06.2015.

Kreativna igra

Kreativna igra

Učenici treba da na osnovu dobijenog materijala osmisle odgovarajući dijalog.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nastavnik deli učenike u  3- 4 grupe. Svaka grupa dobija jedan primerak postera. Na posteru su prikazani učenici jednog odeljenja u različitim situacijama. Svaku situaciju prati odgovarajući dijalog, ali je on izostavljen i treba ga napisati.

Nastavnik najpre uvodi učenike u temu, tako što sa učenicima  razgovara o svim situacijama na posteru: šta  rade, čime se bave, o čemu pričaju. Zatim učenici po grupama sami sastavljanu dijaloge na zadatu temu. 

Poruka je obavezno polje.