Nemački 11.06.2015.

Razglednica

Razglednica

Razglednica sa izostavljenim delovima teksta.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Zadatak: učenici treba po smislu da dopune izostavljene delove teksta.

Cilj: provera usvojenih reči i gramatike

Nivo znanja: A1-A2

Radni list može poslužiti i kao inicijalni test, na početku školske godine.

U prilogu se nalazi i rešenje.

Poruka je obavezno polje.