Nemački 21.06.2015.

Odredi kategoriju

Odredi kategoriju

Odredi kojoj zajedničkoj kategoriji pripadaju imenice navedene u zadatku.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Svaka imenica ima svoje osnovno značenje.  Imenice koje imaju slična ili ista značenja  mogu se grupisati u jednu zajedničku kategoriju.

PRIMER: - mačka, orao, mrav...spadaju u kategoriju životinja

                   -italijanski, nemački...spadaju u kategoriju jezika

Zadatak učenika se sastoji u tome da ponuđene imenice klasifikuje prema određenim katagorijama.

Vrste imenica se mogu prilagoditi uzrastu i nivou znanja učenika.

Poruka je obavezno polje.