Nemački 05.07.2015.

Vežbe sa pridevima

Vežbe sa pridevima

Pridevska promena, komparacija, suprotni pridevi

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Prilog sadrži četiri radna lista za učenike, jedno uputstvo za nastavnike i rešenja zadataka.

Sadržaj prvog radnog lista:     1. pravilno složiti reč od ponuđenih slova;

                                                      2. odrediti koji pridev odgovara u rečenici;

                                                      3. odrediti suprotne prideve

Drugi radni list:                          4. učenici treba sa interneta da sakupe informacije o vremenskim prilikama;

                                                      5. odrediti pravilnu upotrebu" hladno, toplo ili vrelo" 

                                                      6. Konjunkcije" i/ ali/jer"

Treći radni list:                           7. Pismo sa odmora/ dopuniti komparativ

                                                      8. povezati slike sa tekstom

Četvrti radni list:                         9. usmena komunikacija

 

 

Poruka je obavezno polje.