Nemački 25.07.2015.

Da li je sport važan?

Da li je sport važan?

Didaktičko metodička priprema časa br. 3 za osmi razred

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nastavna jedinica: Da li je sport važan?

Tip časa: vežbanje

Cilj časa: osposobljavanje učenika za komunikaciju i izražavanje sopstvenog mišljenja na temu sporta.

Obrazovni zadaci: izgrađivanje veština i sposobnosti slušanja i razumevanja govora

Metode rada: rad sa knjigom, slušanje, dijaloška

Poruka je obavezno polje.