Nemački 11.08.2015.

Odredi član, školski pribor

Odredi član, školski pribor

Radni list sadrži slikovne vežbe u kojima treba odrediti odgovarajući član "ein/e" ili negaciju "kein/e"

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Didaktički cilj vežbi: Utvrđivanje imenica sa članom na primerima školskog pribora.

Nivo znanja: A1, peti razred.

Tip časa:  Utvrđivanje/ ponavljanje/ provera

Oblik rada: individualni

Potreban materijal: Radni listići

Očekivani ishod: Učenici treba da utvrde znanje i operacionalizuju usvojene nazive školskog pribora.

 

Poruka je obavezno polje.