Nemački 11.09.2015.

Modalni glagoli

Modalni glagoli

Interaktivne vežbe za proveru savladanosti modalnih glagola.

Vežbe sadrže rečenice sa izostavljenim modalnim glagolima. Učenik ima na raspolaganju višestruki izbor modalnih glagola, koje treba da upotrebi u odgovarajućem obliku. Takođe, ima mogućnost utvrđivanja sopstvenog postignuća kroz numerički prikaz procentualno tačnih odgovora.

Vežbe su namenjene učenicima sa predznanjem na nivou A2.

 

http://www.dsporto.de/ubungen/ff07.01.htm

Poruka je obavezno polje.