Nemački 11.09.2015.

Ein Interview in der Klasse

Ein Interview in der Klasse

Konverzacija na času: Intervju

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj: osposobljavanje učenika za razgovor o sebi i drugima.

Obrazovni zadatak: uvežbavanje i utvrđivanje prezenta i perfekta.

Funkcionalni zadatak: postavljanje pitanja i davanje odgovora .

Vaspitni zadatak: razvijanje kulture međusobne komunikacije.

Radni list sadrži teme o kojima učenik treba da  razgovara sa sagovornikom.

a) Rad se odvija u parovima, usmeno;

b) Teme mogu da se obrade i u pisanoj formi-individualno

Poruka je obavezno polje.